bezchmurnie
14°
14°
poniedziałek
Reklama
Konkurs plastyczny na Pisankę Wielkanocną
08 marca 2021 r. | 12:21
0

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni organizuje wielkanocny konkurs plastyczny online na Pisankę Wielkanocną.

Regulamin znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
2. Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym,
- rozwój wyobraźni i kreatywności plastycznej,
- aktywne spędzanie czasu wolnego w czasie pandemii,
- możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości.
3. Zasady:
- konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz
dorosłych mieszkańców Gminy Przystajń
- format pracy i technika dowolna,
- uczestnik składa tyko 1 pracę, wykonaną specjalnie na ten konkurs.
4. Kryteria oceny:
Walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość.
Komisja konkursowa dokona oceny prac w 5 kategoriach:
1. Przedszkolaki
2. Klasa 1-3
3. Klasa 4-6
4. Klasa 7-8
5. Dorośli
5. Nagrody: Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.
6. Czas trwania konkursu i wysyłania prac: do 31.03.2021 r.

7. Sposób wysłania pracy: wyłącznie elektronicznie na e-maila: goksir@o2.pl
Wysyłamy pracę + kartę zgłoszenia.
(każdy uczestnik otrzyma e-maila zwrotnego z informacją potwierdzającą udział w konkursie)
Wykonaną pisankę fotografujemy i wysyłamy na powyższego e-maila.
(zdjęcie musi być wyraźne, a kolory na zdjęciu oddające rzeczywiste kolory wykonanej
pisanki).
8. Uczestnik powinien wypełnić i wysłać z pracą zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w konkursie oraz zgodę na publikację wizerunku (karta zgłoszenia).
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji o wynikach na
stronie internetowej oraz telefonicznie lub za pomocą e-maila.
10. Organizator zastrzega sobie także prawo do publikowania wybranych prac w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i internecie.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
i zasad w nim zawartych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Kartę zgłoszeniową można pobrać TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *