zamglenie
środa
Reklama
Dziś sesja Rady Gminy Przystajń
15 lutego 2021 r. | 09:00
0

Dziś o godz. 15:00 w budynku GOKSiR w Przystajni odbędzie się sesja Rady Gminy Przystajń, podczas której radni zajmą się m.in. wysokością ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.PROTOKÓŁ Nr XXIV.2020.pdf
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji
  4. 6.4. Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Przystajń
 7. 7. Zapytania mieszkańców.
 8. 8. Informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za rok 2020.
 10. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2020.
 11. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 11.1. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rokProjekt 1.pdf
  2. 11.2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2021 rokProjekt 2.pdf
  3. 11.3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rokProjekt 3.pdf
  4. 11.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rokProjekt 4.pdf
  5. 11.5. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rokProjekt 5.pdf
  6. 11.6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę PrzystajńProjekt 6.pdf
  7. 11.7. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rokProjekt 7.pdf
  8. 11.8. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021Projekt 8.pdf
  9. 11.9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina PrzystajńProjekt 9.pdf
  10. 11.10. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyProjekt 10.pdf
  11. 11.11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rokProjekt zmiany w budżecie.pdf
  12. 11.12. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030Projekt WPF.pdf
 12. 12. Pytania w sprawach bieżących.
 13. 13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 14. 14. Zamknięcie sesji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *