zachmurzenie duże
-1°
-2°
poniedziałek
Reklama
W piątek sesja Rady Gminy Przystajń
14 września 2021 r. | 11:23
0

W piątek o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Przystajń odbędzie się sesja Rady Gminy Przystajń, podczas której zajmą się określeniem rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.PROTOKÓŁ Nr XXIX.2021.pdf
 5. 5. Informacja Komendanta Policji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przystajń za rok 2020.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 7.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 7.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 7.3. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji
 8. 8. Zapytania mieszkańców.
 9. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2021 r.Zarządzenie Nr 88.2021.pdf
 10. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
  1. 10.1. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługiProjekt 1.pdf
  2. 10.2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiProjekt 2.pdf
  3. 10.3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2021/2022Projekt 3.pdf
  4. 10.4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 141/5 w m. DąbrowaProjekt 4.pdf
  5. 10.5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 184/7 w m. PrzystajńProjekt 5.pdf
  6. 10.6. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy PrzystajńProjekt 6.pdf

   załącznik do projektu 6.pdf

  7. 10.7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychProjekt 7.pdf
  8. 10.8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rokProjekt zmiany w budżecie.pdf
  9. 10.9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy PrzystajńProjekt WPF.pdf
 11. 11. Pytania w sprawach bieżących.
 12. 12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 13. 13. Zamknięcie sesji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *