bezchmurnie
19°
19°
wtorek
Wybory 2020: Czy gmina udostępni wasze dane osobowe Poczcie Polskiej?
23 kwietnia 2020 r. | 12:25
1

Poczta Polska S.A. zwróciła się do Wójta Gminy Przystajń o udostępnienie danych osobowych mieszkańców gminy Przystajń w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.

Na ten moment gmina nie wyklucza, że dane osobowe mieszkańców udostępni. Gmina nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

Jakich danych żąda Poczta Polska? Możecie zobaczyć we wniosku poniżej.

Wniosek
Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U. z 2020 r. poz. 695), w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S. A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.

Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Dane, o których mowa powyżej powinny zostać przekazane w formie dokumentu(pliku tekstowego o rozszerzeniu txt lub csv, kodowanego w formacie UTF-8), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP, zawierającego następujące dane wyborców znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.):

PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,
Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) - dana obowiązkowa,
Miejscowość- dana obowiązkowa,
Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,
Ulica (jeżeli brak należy wpisać miejscowość),
Numer domu – dana obowiązkowa,
Numer mieszkania (jeżeli brak pusta wartość),
Imię - dana obowiązkowa,
Drugie imię (jeżeli brak pusta wartość),
Nazwisko- dana obowiązkowa,
Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),
Województwo - dana obowiązkowa,
Powiat - dana obowiązkowa,
Gmina - dana obowiązkowa,
Identyfikator miejscowości (SIMC) – dana nieobowiązkowa,
Identyfikator ulicy (ULIC) – dana nieobowiązkowa,
Identyfikator gminy (TERC) – dana nieobowiązkowa.

Nazwy miejscowości, dzielnicy i ulicy powinny być zgodne z nazewnictwem stosowanym w bazie TERYT.

Dane wymienione powyżej, w przekazywanym pliku należy umieścić w kolejności wystąpienia w jednym wierszu każda pozycja z polami oddzielonymi znakiem średnika.

Wyżej wymieniony plik powinien zostać skompresowany do pojedynczego pliku w formacie .ZIP lub .RAR lub .GZIP, lub 7ZIP bez hasła.

Przekazywany plik powinien posiadać nazwę składającą się z nazwy gminy i umieszczonego w nawiasach identyfikatora gminy (TERC), spacje zastąpione powinny być znakiem podkreślnika (_).

Ewentualne pytania proszę kierować na adres poczty elektronicznej: wybory2020@poczta-polska.pl

Z wyrazami szacunku,
Poczta Polska

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Wybory 2020: Czy gmina udostępni wasze dane osobowe Poczcie Polskiej?”

  1. Mieszkaniec gminy pisze:

    A na jakiej podstawie skoro pismo od Poczty Polskiej nie jest podpisane imiennie tylko ogólnie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *